Tak

Mange tak for din evaluering. Vi vil gennemgå den snarest.

OK

Slutevaluering

Du har nu afsluttet dit kursus. For at vi er i stand til forsat at forbedre kurserne, vil vi bede dig udfylde denne slutevaluering.

Slutevaluering

Du har nu afsluttet dit kursus. For at vi er i stand til forsat at forbedre kurserne, vil vi bede dig udfylde denne slutevaluering.

Har kurset levet op til dine forventninger?

Hvorledes vurderer du den tid der var afsat til behandling af emnerne?

Hvorledes vurderer du instruktørens måde at planlægge og udføre kurset på?

Hvad er din vurdering af hjemmearbejdet?

Hvorledes vurderer du det stof der blev behandlet på kurset?

Hvad har du efter din mening brugt mest tid på?

Giv en helhedsvurdering af kurset fra 1-5 hvor 1 er ringe, og 5 er yderst tilfredsstillende.

Påtænker du på et senere tidspunkt at udbygge og konsolidere det indlærte stof?