Tak

Mange tak for din evaluering. Vi vil gennemgå den snarest.

OK

Midtvejsevaluering

Du har nu afviklet ca. halvdelen af dit kursus. Vi vil gerne sikre os, at undervisningen lever op til dine forventninger. Derfor bedes du udfylde denne midtvejsvurdering.

Midtvejsevaluering

Du har nu afviklet ca. halvdelen af dit kursus. Vi vil gerne sikre os, at undervisningen lever op til dine forventninger. Derfor bedes du udfylde denne midtvejsvurdering og vurderer følgende fra 1-5 hvor 1 er ringe, og 5 er yderst tilfredsstillende.

Hvorledes vurderer du kemien mellem dig og din instruktør?

Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af undervisningen?

Hvordan er undervisningstempoet?

Er behandlingen af emnerne på passende niveau?

I hvor høj grad bliver der taget hensyn til individuelle behov og ønsker?

Hvorledes vurderer du undervisningsmaterialet?

Hvordan vurderer du din egen indsats?

Holdundervisning: Hvordan er den niveaumæssige sammensætning af holdet?

Har du haft eneundervisning, så spring blot dette punkt over